HOẠT ĐỘNG CẤP CƠ SỞ

Hòa Hiệp Bắc tổ chức Lớp bồi dưỡng 6 bài học lý luận chính trị năm 2018

Tối ngày 13 tháng 10 năm 2018, tại Hội trường UBND phường Hòa Hiệp Bắc; BCH Đoàn phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức Lớp bồi dưỡng 6 bài học lý luận chính trị cho các đ/c bí thư, phó bí thư chi đoàn trên địa bàn phường. Về tham gia giảng dạy có đ/c Nguyễn Ẩn – Phó Ban Tuyên giáo quận Ủy Liên Chiểu và hơn 50 bạn bí thư, phó bí thư chi đoàn trực thuộc đoàn phường.

Thông qua lớp bồi dưỡng các học viên đã nắm được 6 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nan cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ Thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - trường học XHCN của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

 Thanh Tâm – Hòa Hiệp Bắc

 

Các bài viết khác

Đang online: 1
Tổng truy cập: 247037