CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)

Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nước trong khu vực, đồng thời có tầm quan trọng tác động vào liên kết khu vực và toàn thế giới. Với thế và lực được nâng cao sau 30 năm đổi mới và kinh nghiệm tổ chức Năm APEC 2006, việc một lần nữa đăng cai Năm APEC 2017 thể hiện tầm nhìn chiến lược và khẳng định quyết tâm của Việt Nam tiếp tục đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện. Năm APEC Việt Nam 2017 đặc biệt là “Tuần lễ Cấp cao” tại Đà Nẵng trong tháng 11 năm 2017

Các bài viết khác

Đang online: 1
Tổng truy cập: 242351