HOẠT ĐỘNG ĐỘI

MÔ HÌNH ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chuyên đề điểm cấp quận năm 2015

Thời gian: năm 2015. Mục đích: - Nhằm đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn phù hợp với nhu cầu của thanh niên hiện nay; - Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi đoàn thu hút và tập hợp Đoàn viên thanh niên vào tổ chức Đoàn thanh niên; - Phát huy tình thần sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu của lực lượng cán bộ Đoàn cơ sở quận Liên Chiểu trong việc đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn khu dân cư.

Cách thức tổ chức: Quận Đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo sinh hoạt chi đoàn chuyên đề điểm cấp quận và hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn hàng tháng.

Các phường chỉ đạo đăng ký 01 chi đoàn tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề cấp quận.

Quận Đoàn triệu tập cụm trưởng các chi đoàn trực thuộc các phường về tham dự sinh hoạt chuyên đề điểm tại các đơn vị.

Tổ chức họp rút kinh nghiệm sau các hoạt động sinh hoạt chuyên đề điểm.

Kết quả: 5 chi đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên để điểm cấp quận

Chi Đoàn 10 Kim Liên: Tháng 5

Chi Đoàn Nam Ô 2/2 : Tháng 6

Chi Đoàn Hòa Phú: tháng 7

Chi Đoàn Chơn Tâm 2/2: tháng 8

Chi Đoàn Quang Thành: tháng 10

Với nhiều nội dung đặc sắc tiêu biểu như  thi làm Taplo điện, tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn trong cụm, phát động quỹ “ Vì dàn em thân yêu”, sinh hoạt trò chơi chi đoàn, xúc xắc vui, chiếu phim tư liệu, thảo luận nhóm về chủ đề môi trường,...

Các bài viết khác

Đang online: 4
Tổng truy cập: 214144